Gemeenteblad van Pijnacker-Nootdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpGemeenteblad 2019, 149295Beschikkingen | aanvraagopheffen strijdig gebruik bestemmingsplan

Plaats: Pijnacker, Prinses Beatrixstraat 7

Aanvraag voor: plaatsen dakkapel met verhoogde nok

Reden publicatie: Wabo artikel 2.1, lid 1, onder c

Mogelijke reactie: zienswijze

Inzagetermijn: vanaf 20 juni 2019 gedurende twee weken