Voornemen besluit ambtshalve uitschrijving

Titel: voornemen ambtshalve opname gegevens over vertrek uit Nederland

 

Na onderzoek van de afdeling Dienstverlening bleek dat onderstaande personen niet meer op het adres van inschrijving wonen. Het college heeft het voornemen om over onderstaande personen ambtshalve gegevens op te nemen in de Basisregistratie Personen over vertrek uit Nederland per 05-07-2019.

Het betreft:

 

• J. Westerbeke, Swaalingestraat 64, 4374BZ Zoutelande

• T. Stefopoulus, Dorpsstraat 7, 4356AH Oostkapelle

• S. Kas, Dahliastraat 5, 4371EC Koudekerke

• J.A.L. Breuer, Reigersberg 39, 4363BN Aagtekerke

• V. Bellos, Dorpsstraat 7, 4356AH Oostkapelle

• J.M. dos Reis Duarte, Tramstraat 22, 4371BX Koudekerke

 

Het voornemen met de daarbij behorende stukken liggen vanaf 17-06-2019 gedurende 2 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kan een belanghebbende een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (0118) 555 444 of email: gemeente@veere.nl. Wij maken u erop attent dat u pas bezwaar kan indienen tegen het definitieve besluit.

 

Ter inzage

De stukken kunt u inzien op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De openingstijden van de balie zijn:

• maandag t/m woensdag 9.00 tot 17.00 uur

• donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)

• vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u één of meerdere dossiers inzien op het gemeentehuis? Wij leggen ze graag voor u klaar. Neemt u vooraf even contact met ons op via (0118) 555 444, dat kan vanaf 8.30 uur ’s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl.

Naar boven