Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 149096Beschikkingen | afhandelingOntwerpbestemmingsplan "Omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Prins Bernhardstraat 5-5a in Meijel"

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan "Omzetten bedrijfswoning naar reguliere woning Prins Bernhardstraat 5-5a in Meijel" ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het plangebied op de locatie Prins Bernhardstraat 5-5a te Meijel. Het plan regelt het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning.

Termijn van inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf 19 juni 2019.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

  •  

    Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMRO.1894.BPL0207-ON01

  •  

    Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente

Indienen zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met Laurie van Melick.

Meer informatie?

Voor meer informatie neemt u contact op met Laurie van Melick of een van de andere medewerkers van Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077 306 66 66.