Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 149091Beschikkingen | aanvraagmelding Wet Milieubeheer Poorterweg 97 te Koningslust

De gemeente Peel en Maas heeft op 26 maart 2019 een melding ontvangen voor de aanleg van tijdelijke teeltondersteunende maatregelen op locatie Poorterweg 97 te Koningslust. De melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 1406121.

Voor deze inrichting is ook een aanvraag Omgevingsvergunning bij ons ingediend, deze is geregistreerd is onder zaaknummer Z-HZ_WABO-2019-00677.

Meer informatie?

De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 juni 2019 gedurende vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. De melding en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.