Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 14905Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om18.0489, Rijksweg Zuid 22 A, 6131 AP Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken.

 

Omschrijving activiteit(en): Veranderen kantoorfunctie in woonfunctie

Locatie: Rijksweg Zuid 22 A, 6131 AP Sittard

Ontvangstdatum aanvraag: 29 november 2018

Dossiernummer: Om18.0489

Datum verzoek intrekken: 10 januari 2019

 

Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.