Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 14889Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit weigering; dossiernummer Om17.0426, Heistraat 52, 6142 AM te Einighausen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning te weigeren.

 

Omschrijving activiteit(en): het bouwen van een paardenbak en het gebruiken van gronden als zorgboerderij

Locatie: Heistraat 52, 6142 AM Einighausen

Datum ter inzage legging: 24 januari 2019

Dossiernummer: Om17.0426

 

Het hierboven vermelde ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak.

Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunt u - bij voorkeur schriftelijk - uw zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze is het maken van een afspraak noodzakelijk via de balie Vergunningen, (14 046)