Gemeenteblad van Almelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloGemeenteblad 2019, 148766Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning reguliere procedure, Eisingalaan 13, Z/19/106542, het bouwen van een woning, 14 juni 2019

Inzien beschikking

Bovenstaande beschikking is kort en kernachtig omschreven. Als u een volledig beeld wilt krijgen van de beschikking kunt u de beschikking met bijbehorende tekeningen inzien bij de publieksbalie in het stadhuis. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen gedurende de bezwaarperiode ter inzage. Eventueel kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken via (0546) 54 11 11.

Bezwaarmogelijkheid

Bovenstaande beschikking is toegezonden op bovengenoemde datum. Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande beschikking kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bovengenoemde datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende beschikking. De vergunninghouder mag dus direct na genoemde beschikkingsdatum het vergunde plan uitvoeren.

Een omgevingsvergunning die betrekking heeft op slopen, kappen, het wijzigen van een monument of het uitvoeren van een werk (geen bouwwerk) treedt in werking op het moment dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Een omgevingsvergunning eerste fase kan pas gebruikt worden op het moment dat de omgevingsvergunning tweede fase is verleend. Als u wilt beletten dat gebruik wordt gemaakt van een vergunning, moet u naast het indienen van een bezwaarschrift een gemotiveerd verzoek sturen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Aan het instellen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.