Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 148606Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Borger, Strengenweg, 9, het oprichten van een agrarisch bedrijfsgebouw voor het huisvesten van melkgeiten (ontwerp-besluit)

Ontwerpbesluit-omgevingsvergunning WABO uitgebreide procedure

Datum verzenden besluit: 06 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat zij van plan is, medewerking te verlenen aan het verzoek om de volgende omgevingsvergunning:

Borger

Strengenweg 9, het oprichten van een agrarisch bedrijfsgebouw voor het huisvesten van melkgeiten (229-2019)

Ter inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning en overige bijbehorende stukken liggen ter inzage voor de duur van 6 werkweken, op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Borger-Odoorn.

Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze inbrengen tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.