Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2019, 147930VerordeningenAanwijzingsbesluit inzake verblijfsontzegging en mandaatsinstructies.

De burgemeester van de gemeente Nijmegen;

 

Gelet op artikel 2.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikelen 10:4, 10:6 en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

 

 

BESLUIT:

 

I Aan te wijzen als wegen en plaatsen, bedoeld in artikel 2.4.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Nijmegen:

 

 • 1.

  gebied Kronenburgerpark

Voorstadslaan (tussen Nieuwe Hezelpoort en Havenweg), Simon Langendampad, Spoorbrugkade, Snelbinder (het gedeelte vanaf de aansluiting met de Stieltjesstraat tot de overbrugging van de Lange Hezelstraat, inclusief de trappen), Nieuwe Marktstraat, Veemarkt, Gravendal, Joris Ivensplein, Kartuizerhof, Rode Toren, Kromme Elleboog, Nieuwe Markt, Bottelstraat, Hof van Kampen, Oude Haven (tussen Rode Toren en Oude Havenstraat), Lange Hezelstraat (tussen Nieuwe Hezelpoort en Papengas), Pijkestraat, Hessenberg, Kroonstraat, Doddendaal (tussen Parkweg en Regulierstraat), Parkdwarsstraat, Achter de Valburg, Parkweg, van Berchenstraat, Kronenburgersingel, Kronenburgerplaats, Kronenburgerpark, Stieltjesstraat, Vredestraat, Nassausingel, Keizer Karelplein (gehele plein, inclusief middenplein), van Schaeck Mathonsingel, Stationsplein, Spoorstraat, Burg. Hustinxstraat, Tunnelweg (centrumzijde), inclusief alle straten die bovengenoemde straten met elkaar verbinden;

 

 • 2.

  gebied Centrum

Lange Hezelstraat (vanaf kruising Pijkestraat richting Grote Markt), Stikke Hezelstraat, Burchtstraat, Korte Nieuwstraat, Emaushof, Marikenstraat, Raadhuishof, Nieuwstraat, Gruitberg, Achter de Hoofdwacht, Kannenmarkt, Grote Markt, Grotestraat (vanaf Burchtstraat t/m Platenmakersstraat), Platenmakersstraat, Spinthuisplaats, Gapershof, Mr. Hermanstraat, Broerstraat, Kerkegasje; Pauwelstraat, Koningstraat, Koningshofje, Arsenaalgas, Mariënburg, Passage Mariënburg, Tweede Walstraat, Ziekerstraat, van Welderenstraat, Vlaamse Gas, Eilbrachtstraat, Arksteestraat, Keizer Karelplein (gehele plein, inclusief middenplein), Bisschop Hamerstraat, Molenstraat, Passage Molenpoort, In de Betouwstraat, Smetiusstraat, Eerste Walstraat, Karrengas, Piersonstraat, Zeigelhof, Bloemenburgerhof, Bloemerstraat, Regulierstraat, Bloemerhof, Regulierenhof, Titus Brandsmastraat, Achter de Carmel, Carmelhof, Jodenberg, Doddendaal (vanaf Bloemerstraat t/m Regulierstraat), Plein 1944, Achter de Wiemelpoort, Hendrikhof, Scheidemakershof, Augustijnenstraat, Houtstraat, Houthof, Stikke Hezelstraat, inclusief alle straten die bovengenoemde straten met elkaar verbinden;

 

 • 3.

  gebied St. Josephhof / Hunnerpark

Hoogstraat, Lindenberg, Hunnerpark (uitgezonderd het lage gedeelte rond de bloemenklok), Valkhof (tot aan de Waalkade), het gebied onder de Waalbrug (tot aan ´t Meertje, dit gebied staat ook wel bekend als de vluchthaven), Lange Baan, Voerweg (tussen Hoogstraat en voetgangersbrug), Kelfkensbos, St. Jorisstraat, Gerard Noodtstraat, Derde Walstraat, Lunetstraat, Bastionstraat, St. Thomashof, St. Josephhof, Hertogstraat (vanaf Kelfkensbos t/m Gerard Noodtstraat), Hertogplein, Achter de bank, Klein Mariënburg, De Spaarpot, Hertoghof, Wintersoord, Mariënburgsestraat, Raadhuisstraat, Achter de Oude Gracht, inclusief alle straten die bovengenoemde straten met elkaar verbinden;

 

 • 4.

  gebied Oranjesingel

Keizer Karelplein (gehele plein, inclusief middenplein), Oranjesingel (tussen Keizer Karelplein en Berg en Dalseweg), Berg en Dalseweg, Van den Havestraat , Jacob Canisstraat, Arksteestraat, van Welderenstraat, Eilbrachtstraat, Tweede Walstraat(tussen Eilbrachtstraat en Mariënburgsestraat), Mariënburgsestraat, van Broeckhuysenstraat, van Schevichavenstraat, Staringstraat, Hertogstraat, Prins Hendrikstraat, Daalseweg (tot Groesbeeksedwarsweg), Groesbeeksedwarsweg, Prins Bernhardstraat, Roukensstraat, Vonckstraat, Van Lyndenstraat, Stenen Kruisstraat, Singendonckstraat, Waldeck Pyrmontsingel, Bijleveldsingel, Hendrik Hoogersstraat, Sloetstraat, Nijhoffstraat, Wilhelminasingel, Guyotstraat, Athlonestraat, van Gentstraat, Sweersstraat, Johannes Vijghstraat, Fort Kijk in de Potstraat, Groesbeekseweg (tussen Fort Kijk in de Potstraat en St. Annastraat), St. Annastraat (tussen Keizer Karelplein en Groesbeekseweg), inclusief alle straten die bovengenoemde straten met elkaar verbinden;

 

 • 5.

  gebied Willemskwartier

Thijmstraat, Multatuliplaats, Guido Gezellestraat, Schonckstraat, Brederostraat, Ruusbroeckstraat, Tollensstraat, Jacob van Lennepplaats, Spieghelstraat, Ds. ter Haarstraat, Hofdijkstraat, Jan Luykenstraat, Maerlantstraat, Anna Bijnsstraat, Tesselschadestraat, Beetsplein, Heyestraat, Willemsweg, De Genestetlaan, Potgieterplein, Ten Katestraat, Jacob Catsstraat, Pater van Meursstraat, Helmersstraat, Dr. Schaepmanstraat, Da Costastraat, Bilderdijkstraat, Pootstraat, Feithstraat, inclusief alle straten die bovengenoemde straten met elkaar verbinden;

 

 • 6.

  gebied Hatert

 • het gebied omsloten door Hatertseweg (tussen Van Hogendorpstraat en het gedeelte ter hoogte van Craayensteinstraat), Craayensteinstraat, Geeresteinstraat (tussen Couwenbergstraat en Muiderslotstraat), Muiderslotstraat (tussen Geeresteinstraat en Nijenrodestraat), Nijenrodestraat (tussen Muiderslotstraat en Sandenburgstraat), Sandenburgstraat, Malderburchtstraat (tussen Sandenburgstraat en Thorbeckestraat), Thorbeckestraat, Treubstraat (tussen Thorbeckestraat en Van Hogendorpstraat), Van Hogendorpstraat (tussen Treubstraat en Hatertseweg), inclusief de genoemde straten;

 •  

 • 7.

  gebied Bottendaal : jaarlijks in de periode 1 mei tot 1 oktober

Van Oldenbarneveltstraat, Stijn Buijsstraat (tussen Graafseweg en van Trieststraat), Burghardt van den Berghstraat, Jan de Wittstraat, Holtermanstraat, van Goorstraat, Cortenaerpad, De Ruyterstraat, St. Stephanusstraat, (tussen Dr. Jan Berendsstraat en Cortenaerpad), Jan van Galenstraat, Leemptstraat, Witte de Withstraat, Piet Heinstraat, van Heemskerckstraat, Bestevaerhof, Trompstraat, Dr. Jan Berendsstraat (tussen van Diemerbroeckstraat en Jan van Galenstraat), Graafsedwarsstraat, van Diemerbroeckstraat, Arend Noorduijnstaat, Vondelstraat en Graafseweg (tussen van Oldenbarneveltstraat en spoorbrug Graafseweg), inclusief alle straten die bovengenoemde straten met elkaar verbinden;

 

 • 8.

  uitgaansgebied Nijmegen

 • het gebied, omsloten door de rivier de Waal, Keizer Traianusplein, St. Canisiussingel, Oranjesingel, Nassausingel, Kronenburgersingel, Lange Hezelstraat en de spoorlijn Arnhem-Nijmegen.

 

II En als uren te noemen:

*voor het gebied Kronenburgerpark: 12.00 uur tot 06.00 uur;

*voor het gebied Centrum: 12.00 uur tot 06.00 uur;

*voor het gebied St. Josephhof/Hunnerpark: 12.00 uur tot 06.00 uur;

*voor het gebied Oranjesingel: 08.00 uur tot 22.00 uur;

*voor het gebied Willemskwartier: 12.00 uur tot 06.00 uur;

*voor het gebied Hatert: 12.00 uur tot 06.00 uur;

*voor het gebied Bottendaal: 12.00 uur tot 06.00 uur;

 

III Aan de Hulpofficieren van Justitie, en indien het een verblijfsontzegging van 8 uur betreft aan de fungerende horeca coördinatoren, werkzaam bij de politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid, de bevoegdheid te verlenen om de in artikel 2.4.1. APV aan de burgemeester toegekende bevoegdheid om in het belang van de openbare orde of zedelijkheid aan een persoon het bevel te geven zich ergens niet op te houden (verblijfsontzegging), namens de burgemeester in mandaat uit te oefenen, onder voorwaarde van een jaarlijkse rapportage over de uitoefening van de bevoegdheid.

 

IV Bij het geven van een bevel op grond van artikel 2.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening in mandaat namens de burgemeester dient volgens de hiernavolgende instructies te werk te worden gegaan:

 

 • In principe krijgt een persoon slechts een verblijfsontzegging voor één van de aangewezen gebieden. Slechts bij uitzondering krijgt iemand een gelijktijdige ontzegging voor meerdere gebieden. Indien er bijzondere omstandigheden zijn, die deze uitzondering noodzakelijk maken, dienen deze in het besluit vermeld te worden.

Indien een ontzegging moet worden opgelegd voor een feit, gepleegd op een locatie die binnen meerdere aangewezen gebieden valt, wordt de ontzegging opgelegd voor dat gebied, waarin vrees bestaat voor een nieuwe openbare orde verstoring, gelet op de eerder opgelegde ontzegging/waarschuwing/antecedenten(zie onderstaande voorbereidingsprocedure).

Het uitgaansgebied Nijmegen is uitsluitend bedoeld voor het opleggen van een verblijfsontzegging voor 8 uur.

 

 • In het bevel wordt duidelijk aangegeven welk gebied het betreft en voor welk tijdvak het verbod geldt.

 

 • Indien de persoon aan wie de verblijfsontzegging gegeven wordt in het gebied woont of werkt waarvoor de ontzegging geldt, wordt dat gebied zodanig aangepast dat die persoon een aanlooproute heeft naar en van zijn woning of werklocatie.

 

 • In het bevel wordt eenduidig aangegeven op grond van welke feiten de persoon de bekendmaking ontvangt.

 

 • De verblijfsontzegging wordt in geval van een aanhouding op heterdaad onmiddellijk, dat wil zeggen vóór heenzending, uitgereikt. In geval de verdachte buiten heterdaad binnen twee weken na het gepleegde feit wordt aangehouden, dan wordt alsnog onmiddellijk een ontzegging uitgereikt met dien verstande dat de tussenliggende periode in mindering wordt gebracht op de termijn van de verblijfsontzegging; m.a.w. de termijn begint te lopen op de delictsdatum.

 

 • Feiten en termijnen tabel

 

Feiten waarvoor ontzegging wordt opgelegd

 

Termijn ontzegging

Categorie 1:

* Tippelen in strijd met artikel 3.3.7 APV, lid 1 of lid 2 (tippelen buiten de zone of in strijd met de gestelde voorschriften)

* Onnodig verblijf op de tippelzone (art. 3.3.7 lid 3 APV)

* Samenscholing (art. 2.1.1.1 APV)

* Hinderlijk gedrag (artt. 2.4.6, 2.4.8 en 2.4.9 APV)

* Hinderlijk drankgebruik (art. 2.4.7 APV)

* Openbare dronkenschap (artt. 453 Sr en 426 Sr)

* Baldadigheid (art. 424 Sr)

 

2 weken

 

Categorie 2:

* 1e Recidive tippelen in strijd met artikel 3.3.7 APV

* Huisvredebreuk in afwerkloods of in het inloopcentrum

van de Grift (art. 138 Sr)

* Bezit van meer dan een gebruikershoeveelheid drugs en

gebruik van harddrugs in het openbaar (Opiumwet)

* Overtreding artikel 2.4.3a APV (kennelijk dealen)

* Gebruik harddrugs op straat (art. 2.4.3b APV)

* Samenscholing i.v.m. drugs (art. 2.4.3c APV)

* Overtreding Wet Wapens en Munitie: traangas,

boksbeugels, wapenstokken, steekwapens e.d.

* Dragen gevaarlijke voorwerpen (art. 2.1.6.8a APV)

* Vernieling (art. 350 Sr) en openlijke geweldpleging,

uitsluitend tegen goederen (art. 141 Sr)

* Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr)

* Diefstal met braak, vanuit een auto (art. 311 lid 5 Sr)

* Belediging ambtenaar in functie (art. 267 Sr)

* Bedreiging (art. 285 Sr)

* Negeren bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 184 Sr)

* Wederspannigheid (artt. 180, 181, 182 Sr)

 

6 weken

 

Cate gorie 3:

* 2e Recidive tippelen in strijd met artikel 3.3.7 APV

* Overtreding Wet Wapens en Munitie:

vuurwapens/schietwapens

* Dealen harddrugs (Opiumwet)

* Zware geweldsmisdrijven: zware mishandeling (art. 302 Sr),

(poging tot)doodslag (art. 287 Sr),

* Openlijke geweldpleging uitsluitend tegen personen (art.

 • 141.

  Sr), afpersing (art. 317 Sr), afdreiging (art. 318 Sr)

* Overtreding verblijfsontzegging (art. 2.4.1. APV)

 

12 weken

 

 

 • Voorbereidingsprocedure ontzegging

Zodra een verdachte is aangehouden en proces-verbaal is opgemaakt voor een geconstateerd feit uit de feitentabel, gepleegd in of in relatie tot de aangewezen gebieden wordt bekeken of hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

 • 1.

  Indien er in de zes maanden voorafgaande aan de aanhouding een (8 uurs) verblijfs-ontzegging is uitgereikt dan wordt opnieuw een ontzegging opgelegd conform de termijnentabel, aangezien er gerechtvaardigde vrees bestaat voor hernieuwde openbare ordeverstoring.

 

 • 2.

  Indien er in de zes maanden voorafgaand aan de aanhouding een op naam gestelde waarschuwing is uitgereikt, wordt een verblijfsontzegging opgelegd aan betrokkene conform de termijnentabel, aangezien er gerechtvaardigde vrees bestaat voor hernieuwde openbare ordeverstoring.

 

 • 3.

  Indien het een gedraging betreft gepleegd in het uitgaansgebied van Nijmegen en er vrees bestaat voor voortzetten of herhalen van de gedraging, wordt er een gebiedsontzegging voor 8 uur opgelegd.

 •  

 • 4.

  Indien er geen sprake is van een (8 uurs) verblijfsontzegging of waarschuwing in de zes maanden voorafgaand aan de aanhouding, wordt er door de politie een op naam gestelde waarschuwing uitgereikt aan betrokkene.

 •  

 • De processen-verbalen voor de feiten uit de feitentabel liggen ten grondslag aan de verblijfsontzegging omdat hieruit kan worden geconcludeerd dat de openbare orde in het betreffende gebied in het geding is door de aanwezigheid van de pleger.

Het is niet doorslaggevend of de feiten op straat plaatsvinden, maar er moet wel een relatie met openbare orde zijn.

Zo zullen bedreigingen in een winkel of het inloopcentrum wel degelijk relevant zijn voor de openbare orde en ten grondslag kunnen liggen aan een verblijfsontzegging.

Tevens kunnen strafbare feiten die zich afspelen in een voor publiek toegankelijke inrichting de basis zijn voor een verblijfsontzegging, indien ze aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen.

 

V Het eerder genomen besluit van 27 maart 2017 in te trekken en dit nieuwe besluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 12 juni 2019

De burgemeester van Nijmegen,

drs. H.M.F. Bruls