Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 14779Beschikkingen | aanvraagGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om18.0525, Leonard Langweg 10, 6121 PA Born

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): betreft realisatie van overkapping te behoeven van wassen en afspuiten. tevens verplaatsing van stationaire tank.

Locatie: Leonard Langweg 10, 6121 PA Born

Ontvangstdatum: 14/12/2018

Dossiernummer: Om18.0525

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.