Gemeenteblad van Sint-Michielsgestel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-MichielsgestelGemeenteblad 2019, 147768Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Assendelftseweg 21 te Berlicum

 

Registratienummer 2019195

Aangevraagd op 12 juni 2019

het plaatsen van een parapluhooiberg

Reguliere procedure voor de activiteit: bouwen

 

Informatie

Met vragen over de ingediende aanvraag kunt u alleen op afspraak terecht bij het

team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Telefoonnummer (073) 553 11 50 of

e-mail: info@MijnGemeenteDichtbij.nl

 

In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

 

Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

Is de aanvraag een uitgebreide procedure? Dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats waarbij de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.