Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 147718Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Badweg 1

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

- Badweg 1, 3151HA, het kappen van bomen tbv de aanleg van trace Hoekse Lijn en tbv tijdelijke werkterreinen (aanvraagdatum 01-06-2019, dossiernummer OMV.19.06.00003)

Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.