Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 147632Overige overheidsinformatieAdviescommissie bezwaarschriften

De Adviescommissie bezwaarschriften maakt bekend, dat op de openbare hoorzitting van 26 juni 2019, de volgende onderwerpen op de agenda staan:

 

19:30 uur: Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 1 maart 2019, waarbij één van de openbare parkeerplekken ter hoogte van de Zwanenkamp 1111 te Maarssen is aangewezen als e-laadplaats 

2.

 

 

20:05 uur:Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden op 8 april 2019, waarbij een aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het plaatsen van een dakkapel is geweigerd, perceel Laan van Niftarlake 93d in Tienhoven

3.

 

 

20:40 uur:Behandeling bezwaarschrift tegen een besluit van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht verzonden 1 februari 2019, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het verbouwen en herbestemmen van buitenplaats Vijverhof

 

 

 De vergadering wordt gehouden in Maarssen, Endelhovenlaan 1. Eventuele wijzigingen in de agenda worden vermeld op www.stichtsevecht.nl.