Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2019, 147354Beschikkingen | afhandelingHandhavingsbesluit Geffensestraat 1a, 5384 VK te Heesch

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor een handhavingsbesluit:

Last onder dwangsom

Verzenddatum: 12 juni 2019

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze

Heesch, 19 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze