Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2019, 147268Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Tureluur 2 t/m 18 even, Wulp 1 t/m 15 oneven en 2 + 4, Scholekster 2 in Geldrop

Locatie: Tureluur 2 t/m 18 even, Wulp 1 t/m 15 oneven en 2 + 4, Scholekster 2 in Geldrop

Besluitstatus: Verleend

Omschrijving: het oprichten van 20 nieuwbouw woningen

Onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Zaaknummer: 20190290

 

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 13 juni 2019 en bedraagt 6 weken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.