Gemeenteblad van Geldrop-Mierlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloGemeenteblad 2019, 146889Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Heuvel 24 in Geldrop

Locatie: Heuvel 24 in Geldrop

Datum ontvangst: 12 juni 2019

Omschrijving: het wijzigen van de bestemming

Onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels RO

Zaaknummer: 20190463

 

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Dit is een kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 040 of (040) 289 38 93.