Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2019, 146836Beschikkingen | afhandelingWinselingseweg: 15 juni 2019, Winselingseweg, Donuts, Ontheffing art.35 DHW - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

Gepubliceerd op: 17-06-2019

Omschrijving: 15 juni 2019, Winselingseweg, Donuts, Ontheffing art.35 DHW (Winselingseweg)

Activiteiten: Horeca;

Zaaknummer: Z19.021553

Product: apv vergunning

Ontvangst: 14-04-2019

Definitieve beschikking verzonden: 07-06-2019

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt beroep aantekenen. Dit kan van 8 juni 2019 tot en met 19 juli 2019.

Toelichting:

Het besluit ligt ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel.

 

Bezwaarschrift

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk, binnen zes weken met ingang van de dag, na die waarop de bijgevoegde beschikking is verzonden, een bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester, danwel het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9105,

6500 HG Nijmegen.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en gedateerd en tenminste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl http:www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Als u bezwaar maakt, kunt u daarnaast bij een spoedeisend belang om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet een griffierecht worden betaald. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=0C6D1D47-740E-4042-8598-391F18D345CF