Gemeenteblad van Zoeterwoude

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeGemeenteblad 2019, 146078Beschikkingen | afhandelingRectificatie: Verleende omgevingsvergunning, vergroten van de badkamer door het bouwen van een dakopbouw op het dak van de keuken, Jan Albert de Gravelaan 20, Zoeterwoude

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie omdat de titel van de publicatie onjuist was. De oorspronkelijke bekendmaking is op dinsdag 11 juni 2019 beschikbaar via Gemeenteblad 2019, 139921.]

 

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de locatie Jan Albert de Gravelaan 20 te Zoeterwoude

Zij hebben dit besloten op 29 mei 2019. Het besluit heeft kenmerk Z19-020895.

De vergunning gaat over het vergroten van de badkamer door het bouwen van een dakopbouw op het dak van de keuken. Daarbij horen de volgende activiteit:

 • -

  Bouwen.

 

Als u het niet eens bent met de vergunning kunt u bezwaar maken tot en met 10 juli 2019

Dit kan namelijk binnen zes weken na de dag van verzenden van de vergunning.

U moet dan wel belang hebben bij de vergunning.

In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het indient;

 • -

  tegen welke vergunning u bezwaar heeft;

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar heeft;

 • -

  uw ondertekening.

 

U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 2380 AA in Zoeterwoude. Dit is een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht.

 

U kunt de vergunning bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.