Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 145995Overige overheidsinformatieOpenbare raadsvergadering

Donderdag 20 juni 2019 om 20.00 uur.

Plaats: raadszaal gemeentehuis Brummen

 

AGENDA

 

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen en te verzenden stukken

 

Hamerstukken

1. Meerjaren Prognose Grexen 2019

2. Zienswijze begroting GGD-NOG

3. Begroting Stedendriehoek

 

Bespreekstukken

4. Jaarstukken 2018

5. Stichting Sportkompas, notitie 2019

6. Verklaring van geen bedenkingen ‘Zonnepark Oude Zutphenseweg’ Hall

7. Verbeteren veiligheid fietsverkeer Boshoffweg

8. Subsidie aanvraag Landschapscontract Brummen 2019-2023

9. Begroting PlusOV

10. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed d.m.v. een Energy Service Company (ESCo)

11. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Pierik

12. Sluiting

 

Brummen, 12 juni 2019