Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 145857Beschikkingen | afhandelingAanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling De Oude Kooien 16 te Beringe

De gemeente Peel en Maas heeft op 9 mei 2019 een aanmeldnotitie ontvangen voor de m.e.r.-beoordeling op locatie De Oude Kooien 16 te Beringe. De aanmeldnotitie is ingediend op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r.. Deaanmeldnotitie is geregistreerd onder zaaknummer 1430896. Wij hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden.

Meer informatie?

Deaanmeldnotitie en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Deaanmeldnotitie en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.