Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2019, 145257Beschikkingen | afhandelingBuiten behandeling laten omgevingsvergunning Keizersdijk 20a te Asten

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning op genoemde datum buiten behandeling is gelaten:

 

Keizersdijk 20a te Asten

het veranderen van de functie van het pand 29-05-2019

 

Binnen 6 weken na datum van verzending kunnen belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.