Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 143078Beschikkingen | afhandelingDrank- en horecavergunning commercieel

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:

 

 • 1.

  Bij Verhoeven, Kerkstraat 8 in Zevenbergen (verzonden 4 juni 2019)

 

Bezwaar

Er kan bezwaar worden ingediend door belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Het bezwaar moet worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Exploitatievergunning commercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

 • 1.

  Bij Verhoeven, Kerkstraat 8 in Zevenbergen (verzonden 4 juni 2019)

 • 2.

  Zuidhaven Bakkerij B.V. Zuidhaven 131 in Zevenbergen (verzonden 4 juni 2019)

 • 3.

  Kersenboerderij de Zuylenhoeve, Kreekweg 1 in Heijningen (verzonden 4 juni 2019)

 

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.