Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 142699Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Koninginnelaan 30 in Soest

De gemeente heeft op 7 juni 2019 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2170250 voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het linker en rechter dakvlak en het wijzigen van gevels op locatie Koninginnelaan 30 in Soest te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.