Consultatie voorlopig ontwerp Nieuwe Mark

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Breda geven kennis van het feit dat het voorlopig ontwerp van de Nieuwe Mark voor eenieder ter consultatie ligt.

 

Ter inzage

Het ontwerpboek en de ontwerptekeningen zijn als bijlagen bij dit gemeenteblad in te zien. Daarnaast ligt het voorlopig ontwerp tot en met 5 augustus 2019 ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda. Er is tevens een informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp van de Nieuwe Mark. U bent op woensdag 26 juni om 19:30 uur van harte welkom in De Teruggave aan de Gasthuisvelden 11.

Tot en met 5 augustus 2019 kan iedereen per e-mail en schriftelijk een reactie op deze plannen geven. Die reactie kunt u sturen aan gasthuisvelden@breda.nl of per post naar het College van burgemeester en wethouders van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

 

Informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via contact@breda.nl, twitter @breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076.

Naar boven