Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 14256Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een oeverzwaluwwand van L-profiel betonplaten op het perceel nabij waterberging Weijdemeer te Obdam

Op 16 januari 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een oeverzwaluwwand van L-profiel betonplaten op het perceel nabij waterberging Weijdemeer te Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2019-HZ-0032. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.