Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 142012Beschikkingen | aanvraagVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken, realiseren van een rijhal/ kantine ten behoeve van stoeterij en zorgboerderij, Westdijk 19, Zuidschermer

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1847LH19

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van de volgende aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken hebben verlengd:

 

Westdijk 19 Zuidschermer: het realiseren van een rijhal/ kantine ten behoeve van stoeterij en zorgboerderij

Datum ontvangst: 25 maart 2019.