Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 141947Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Turfstekerstraat 8, Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1825GL8

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

Turfstekerstraat 8 Alkmaar: het plaatsen van een dakkapel

Datum ontvangst: 31 mei 2019.

 

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen dat over bovenstaande aanvra(a)g(en) nog geen besluit(en) is(zijn) genomen. Wilt u toch een aanvraag inzien dan kan dit alleen op afspraak. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.