Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2019, 141489Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen regulier, gebruiken van de aanwezige portierswoning als tijdelijk woonverblijf van een ontwerper of kunstenaar die in samenwerking met cliënten van Reinaerde zorg draagt aan het hergebruik van afvalstromen tot bruikbare producten, Zeisterweg 63, 3931 ME, Woudenberg

Datum: 29 mei 2019

Zeisterweg 63, 3931 ME, het gebruiken van de aanwezige portierswoning als tijdelijk woonverblijf van een ontwerper of kunstenaar die in samenwerking met cliënten van Reinaerde zorg draagt aan het hergebruik van afvalstromen tot bruikbare producten, Zaak-ID 0351-1176.

 

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.