Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2019, 141452Beschikkingen | aanvraagIngediende sloopmelding, verwijderen van 2 asbesthoudende afvoerbuizen, Parallelweg 9, 3931 MS, Woudenberg

Parallelweg 9, 3931 MS, het verwijderen van 2 asbesthoudende afvoerbuizen, Zaak-ID 0351-1212.

 

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

 

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

 

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.