Gemeenteblad van Hengelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloGemeenteblad 2019, 140872Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Geerdinksweg nabij 185 in Hengelo

Op 27 mei 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het hebben van een tijdelijke uitweg op locatie Geerdinksweg nabij 185 in Hengelo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer O-2019-0259. De aanvraag betreft:

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. De termijn wordt opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Als de gemeente niet op tijd een besluit neemt op de aanvraag is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. In dit stadium is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u wel zienswijzen indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@hengelo.nl of telefoonnummer 14 074.