Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 139690Beschikkingen | aanvraagDamsterweg 14 Steendam Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2019-00001399

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met zes weken te verlengen:

 

- Damsterweg 14, 9629 PD Steendam, voor het uitbreiden en het aardbevingsbestendig maken van een woning, ingediend op 29 januari 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, 0598-373737.