Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 139584Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Biltseweg 49 in Soest

Op 4 juni 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van hetbijgebouw ten behoeve van verhuur als recratiewoning op locatie Biltseweg 49 in Soest. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2203453. De aanvraag betreft:

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.

De publicatie van de ingediende aanvraag is ter informatie en u kunt hier geen bezwaar tegen maken.