Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 139474Beschikkingen | afhandelingAanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Neerseweg 111A te Helden

De gemeente Peel en Maas heeft op 28 januari 2019 een aanmeldnotitie ontvangen voor MER beoordeling op locatie Neerseweg 111A te Helden. De aanmeldnotitie is ingediend op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r.. De aanmeldnotitie is geregistreerd onder zaaknummer 1379445. Wij hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden.

Meer informatie?

De aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. De aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.