Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 138459Beschikkingen | aanvraagJoure, Bûtsingel 18: aanvraag vergunning vergroten aanbouw en vernieuwen/vergroten kap woning (OV 20190259/4444683)

Op 27 mei 2019 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het vergroten van de aanbouw en het vernieuwen/vergroten van de kap van de woning.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.