Gemeenteblad van Dordrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DordrechtGemeenteblad 2019, 13836Beschikkingen | afhandelingGemeente Dordrecht, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Laan van Braets 122 te Dordrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht maken bekend dat zij hebben besloten de beslistermijn op de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met 6 weken:

 

Aanvraag:

Z-18-344216

Activiteit:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Voor: het bouwen van een vrijstaande woning

Locatie: Laan van Braets 122 te Dordrecht

Datum besluit: 15 januari 2019

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist.