Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 138Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Slimtocht 30 te Berkhout

Op 18 december 2018 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Slimtocht 30 te Berkhout. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-HZ-0632. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

  • Inrit/Uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.