Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2019, 137113Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Lunterseweg 76A in Barneveld, kappen van 6 lindebomen

 

Zaaknummer 2019W1270

 

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.