Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 135876Beschikkingen | afhandelingKennisgeving incidentele festiviteit, Nieuw Eldorado, Cross met achtergrondmuziek en het doen van mededelingen, 30 juni 2019, 09.30 uur tot 19.00 uur, Bosstraat 81, Soest

Op grond van artikel 4:3 van de APV is het aan inrichtingen toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Op grond van dit artikel heeft manege Nieuw Eldorado aan de Bosstraat 81 kennis gegeven van de volgende incidentele festiviteit: Cross met achtergrondmuziek en het doen van mededelingen op zondag 30 juni 2019 van 09.30 uur tot 19.00 uur.

Voor vragen: mw. J.M. van den Berg, 035-6093638, postbus2000@soest.nl.

De stukken liggen ter inzage op afspraak bij het omgevingsloket. Voor het maken van een afspraak gaat u naar www.soest.nl/afspraak