Gemeenteblad van Waterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaterlandGemeenteblad 2019, 134080Beschikkingen | afhandelingVergunning verleend voor filmopnamen op het Hemmeland op 30 mei en 31 mei 2019, Waterland

Op 23 mei 2019 heeft de burgemeester op grond van artikel 2:29b van de Algemene en Plaatselijke Verordening Waterland 2010 besloten een vergunning te verlenen aan: Endemol Shine Scripted B.V. voor: 

 

  • het maken van filmopnamen voor een televisieserie op het Hemmeland in Monnickendam. Er wordt gefilmd op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019, beide tussen 16.00-05.00 uur. Het betreffen avond/nachtopnames. De filmopnamen vinden plaats op het strandje nabij het gebouw van de scouting(Hemmeland 10).

 

Tijdens de filmopnamen wordt een feest nagespeeld, waarbij op 30 mei rond 24.00 uur vuurwerk wordt afgestoken.

 

Verzonden op: 23 mei 2019  

 

Heeft u bezwaar?

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Dit geldt ook voor andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit. Het adres is:

Burgemeester van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

  • uw naam, adres en handtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar tegen maakt

  • de reden waarom u bezwaar maakt.

 

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

Rechtbank Noord-Holland

Postbus 1621

2003 BR HAARLEM

Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.

 

Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode.

Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op www.waterland.nl

Bij een voorlopige voorziening via www.loket.rechtspraak.nl/Burgers/.