Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 133797Beschikkingen | afhandelingIntrekking omgevingsvergunning Napoleonsbaan Noord 10a te Baarlo

De gemeente Peel en Maas heeft op 24 mei 2019 het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor de intrekking van het vergroten van een woning op de locatie Napoleonsbaan Noord 10a te Baarlo op verzoek van de vergunningshouder in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 1398510. De ingetrokken vergunning betreft de volgende onderdelen:

bouw

 

Meer informatie?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen.

Voormeer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 25 mei 2019 en bedraagt 6 weken. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift binnen de bezwarentermijn indient.

Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij de rechtbank Roermondvia http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de hiervoor genoemde site voor de precieze voorwaarden.