Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 133024Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 15 mei 2019 tot en met 22 mei 2019 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Campagneweg 10 in Zevenbergen

plaatsen van een aanbouw aan het bestaande pand

16 mei 2019

Voorstraat 26 in Klundert

verbouwen van winkelruimte naar logiesruimte

17 mei 2019

Moye Keene 1 in Klundert

plaatsen van een dakkapel

17 mei 2019

Koolmees 12 in Fijnaart

vervangen van het tuinschuurtje

17 mei 2019

Langeweg 45 in Fijnaart

uitbreiden van de bedrijfsloods

17 mei 2019

Appelaarseweg 14 in Fijnaart

veranderen van het gebruik van ‘kantoor’ naar ‘wonen’

21 mei 2019

Landpoortstraat 2 in Willemstad

vervangen van 2 zonneschermen door 2 markiezen

21 mei 2019

Wilhelminastraat 62 in Fijnaart

Plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning

21 mei 2019

Huigepad 2 in Zevenbergen

plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

17 mei 2019

Achterdijk 44 in Zevenbergschen Hoek

plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen en verplaatsen van de inrit

20 mei 2019

Achterdijk 24 in Zevenbergen

bouwen van een nieuwe woning met uitrit

21 mei 2019

Oudemolensedijk 22-22a in Fijnaart

veranderen van het café op de begane grond in logies

17 mei 2019

  

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

 Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.