Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 132049Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Perspectiefnota op donderdag 13 juni 2019

Agenda voor de vergadering van het Forum Perspectiefnota

op: donderdag 13 juni 2019

aanvang: 20.00 uur

plaats: raadszaal gemeentehuis Brummen

 

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

Raadsvoorstellen:

3. 1e Bestuursrapportage 2019

4. Perspectiefnota 2020-2023

5. Risico inventarisatie 2019 voor bepaling weerstandsreserve 2019

6. Sluiting