Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 132017Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Samenleving/Bestuur/Financiën op donderdag 6 juni 2019

Agenda voor de vergadering van het Forum Samenleving/Bestuur/Financiën

op: donderdag 6 juni 2019

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen / zaal Leuvenheim

 

Agendapunten

De eerste 6 agendapunten zijn gecombineerd met beide fora.

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

Raadsvoorstellen

7. Jaarstukken 2018

8. Meerjaren Prognose Grexen 2019

9. Stichting Sportkompas, notitie 2019

10. Zienswijze programmabegroting GGD-NOG

11. Cofinanciering opstart Veluwe Transferium Eerbeek

12. Begroting Stedendriehoek

13. Begroting PlusOV

14. Ontheffingsvereiste woonplaatsvereiste wethouder Pierik

15. Sluiting