Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2019, 131987Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forum Ruimte op donderdag 6 juni 2019

Agenda voor de vergadering van het Forum Ruimte

op: donderdag 6 juni 2019

aanvang: 20.00 uur

plaats: gemeentehuis Brummen / Raadzaal

 

Agendapunten

De eerste 6 agendapunten zijn gecombineerd met beide fora.

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

4. Informatieverstrekking door portefeuillehouders

5. Vragenronde

6. Lijst van ingekomen en te verzenden stukken

Raadsvoorstellen:

7. Verklaring van geen bedenkingen ‘Zonnepark Oude Zutphenseweg’ Hall

8. Subsidie aanvraag Landschapscontract Brummen 2019-2023

9. Verbeteren veiligheid fietsverkeer Boshoffweg

10. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed d.m.v. een Energy Service Company (ESCo)

11. Sluiting