Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 130787Beschikkingen | afhandelingNoorderstraat 307 Sappemeer, Omgevingsvergunning van rechtswege verleend (reguliere procedure) Z2019-00003228

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van rechtswege is verleend en op de hieronder vermelde datum is verzonden aan de aanvrager:

 

- Noorderstraat 307, 9611AH Sappemeer, voor het realiseren van 4 appartementen in een voormalig winkelpand, 23 mei 2019.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

 

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand, Telefoonnummer (0598) 37 37 37.