Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2019, 129921Beschikkingen | aanvraagmelding Wet Milieubeheer Molenheg 10 te Egchel

De gemeente Peel en Maas heeft op 11 april 2019 een melding ontvangen voor aanpassen van een houtgestookte WKK-installatie op locatie Molenheg 10 te Egchel. De melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 1416563.

Voor de stookinstallatie is eerder een melding gedaan, deze is bij ons bekend onder zaaknummer Z-MELD840-2017-04325.

Meer informatie?

De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 mei 2019 gedurende vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. De melding en de bijbehorende stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Voor meer informatie over deze melding kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.