Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2019, 129419VerordeningenVerordening Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s gemeente Hoorn 2019-2021 (1e wijziging)

 

Zaaknummer: 1673030

 

- gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 april 2019;

 

betreft:

Het verhogen van het leningplafond voor de Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s

 

De Raad van de gemeente Hoorn besluit:

  • 1.

    Artikel 3 van de “Verordening Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s gemeente Hoorn 2019-2021” te wijzigen in: “Het leningplafond bedraagt € 500.000,-- per jaar”;

  • 2.

    Deze wijziging in werking te laten treden met ingang van de dag na publicatie van deze wijziging en terug te laten werken tot 1 maart 2019;

 

 

Hoorn, 7 mei 2019

 

 

De griffier,                                      de voorzitter,