Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2019, 126062Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jacob Catslaan 3 in Waddinxveen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 16 mei 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het maken van doorbraken en het plaatsen van daklichten ter plaatse van de Jacob Catslaan 3 in Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019366394. De aanvraag betreft:

  • bouwen

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.