Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 125914Plannen | ruimtelijkBESTEMMINGSPLAN ‘FIJNAART-WEST’ ONHERROEPELIJK

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Fijnaart-West’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kadedijk120-BP40) onherroepelijk is. Tot 9 mei 2019 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen en bestond er de mogelijkheid beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze periode heeft de Raad van State geen beroepschriften ontvangen. Om deze reden is het bestemmingsplan onherroepelijk van kracht.

 

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/ruimtelijkeplannen.

 

Inhoud

Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woonwijk. Het plan voorziet in een flexibele regeling, waarmee tot maximaal 120 woningen in het plangebied gerealiseerd kunnen worden.

 

Zevenbergen, 29 mei 2019