Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2019, 125819Beschikkingen | afhandeling Verleende vergunningen

Verleende evenementvergunning Waddinxveen

De evenementvergunning is verleend voor:

Evenement: Buitenspeeldag basisschoolkinderen

Datum 19 juni 2019

Tijden: 14.00-17.00 uur

Locatie: ASW-terrein, Sniepweg 13 E, Waddinxveen

Categorie: sport

Op- en afbouw: opbouw: 19 juni 2019 11.30-14.00 uur; afbouw: 19 juni 2019 17.00-18.00 uur

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement:

Heeft u geluidsoverlast? U kunt hierover contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Tel. 088-333555.

Verleende exploitatievergunning Waddinxveen

De exploitatievergunning is verleend aan:

De heer E. Mohammadabadi Kamarehi

Voor de exploitatie van een (dönerzaak) G.L.V. Burger, Tussenzicht 81a te Waddinxveen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • –uw naam, adres en telefoonnummer;

  • –de datum waarop u het bezwaar indient;

  • –het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

  • –waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • –uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Waddinxveen, 16 mei  2019

Burgemeester en wethouders